Upward Bound Staff

Photo of Ulonda Frazier/Foto de Ulonda Frazir

Ulonda Frazier,
Program Director

udfrazier@ualr.edu

O: N/A
C: 501-539-6655

Photo of Jerrica Dotson/Foto de Jerrica Dotson

Jerrica Dotson,
Student Dev. Specialist

jddotson1@ualr.edu

O: N/A
C: 501-539-0133

Photo of Marla Barnes/Foto de Marla Barnes

Jeleesa Hickman,
Proj./Program Specialist

jchickman@ualr.edu

O: N/A
C: 501-451-9067